20 - 10 - 2019

ВІДОМІ ЯЗИЧНИКИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ. ЗНАЙ СВОЇХ ПРАЩУРІВ!

Від хоробрих Антів до гордих Русів...

1. ? — 375 Бож (Боз, Бус) — Князь (або король) Антського союзу кінця IV ст. Легендарний правитель давніх часів (в «Слові о Полку Ігоревім» згадуються готські пісні «про час Бусів»).
2. V — VI ст. Кий — Легендарний засновник Києва, полянський князь, один із трьох братів (Кий, Щек і Хорив). Кий названий засновником містечка Києвець на Дунаї. Від Кия та його братів літописці виводили полянське плем'я.

3. 745 — 818? Бравлін — Князь на Русі, який у кінці 788-790 років зі своєю дружиною здійснив похід у Крим, захопив Херсонес (Корсунь), Сурож (Судак), Корчев (Керч).

4. 912 — 943 Олег Віщий — Руський князь, варязького походження. При взятті Києва він убив київського князя Аскольда. 883 р. Олег змусив платити данину древлян, у 884–885 — сіверян, 885 вів війну з тиверцями. 

5. 878 — 945 Ігор Рюрикович (Ігор Тупий, Ігор I Старий) — Князь Київський. За деякими даними основоположник київської династії князів, що їх пізніше назвали Рюриковичами.

6. 935 — 972 Святослав Ігорович (Святослав Хоробрий) — Руський князь, державний діяч, політик і військовик з династії Рюриковичів. Великий князь Київський, правитель Русі. Проводив активну зовнішню політику, значно розширивши територію держави. Підкорив волзьких булгар, аланів, радимичів, в'ятичів. Спричинив занепад Хазарського каганату та Першого Болгарського царства.

7. 942 — 1000 Малуша — Неофіційна дружина Святослава Ігоровича, мати Великого князя Київського Володимира Святославича, сестра Добрині. Була дочкою Малка Любечанина, якого ототожнюють із Малом, деревлянським князем. Ключниця княгині Ольги.

8. ? — 946 Мал (Ніскиня) — Верховний вождь союзу древлянських племен. Князь Мал підняв город Іскоростень проти данини князя Ігоря. І розбив Ніскиня київську дружину, а самого Ігоря взяв у полон. А щоб другим не повадно було попирати звичаї слов'янські і протягувати руку до землі древлянської, стратив його.

9. 955 — 978 Ярополк I Святославич — Великий князь Київський, правитель Київської Русі. Представник варязької династії Рюриковичів. Старший син київського князя Святослава Хороброго. Після смерті батька вів міжусобну війну з новгородським князем Володимиром.

10. 977 — 1010 або 1014 Вишеслав Володимирович — Руський князь з династії Рюриковичів. Старший син великого київського князя Володимира. Старший брат Ярослава Мудрого. Судячи з імені його матір'ю була п'ята дружина Володимира — Адель, донька перемишльського князя одного з хорватських князівств.

11. 985 — 1015 Станіслав Володимирович — Руський князь з династії Рюриковичів. Син великого київського князя Володимира.

12. 988 — 1015 (?) Позвізд Володимирович — Руський князь з династії Рюриковичів. Син великого київського князя Володимира. В «Повісті временних літ» княжич згадується лише у переліку синів Володимира, без зазначення уділу. Згідно з пізнішим Густинським літописом він мав володіння на Волині.

13. 1016 — 1106 Боян Віщий — Поет-співець давньої Русі, відомий за згадкою у «Слові о полку Ігоревім», де його ім'я зустрічається сім разів. Як придворний співець Святослава, Боян оспівував не тільки його самого, а й батька Святослава — Ярослава, і синів Святослава — Романа й Олега, а також і інших князів цього роду. Зі «Слова» ясно, що Боян, як і скальди, що продовжували традиції поганських співців, співав щось цілком визначене, однозначне за змістом: або славу, або огуду, керуючись своїм «замисленням», тобто задумом.

14. X — XI ст. Людота (Людоша) — Коваль-Мечник, меч якого знайшли у містечку Фощевата, Полтавської губернії. Довгий час меч вважали скандинавським через орнамент, що схожий на язичницький. Але коли клинок обробили спеціальним хімічним складом, на ньому проступили чіткі кириличні літери.

15. Рус — Легендарний прабатько русинів (українців), брат Чеха і Ляха (Леха). За легендою три брати започаткували основні слов'янські народи та, відповідно, три давні слов'янські країни: Україну-Русь, Чехію та Польщу.

16. Щек — Один із трьох легендарних братів, котрі заснували місто Київ. Жив, напевно, у VII або VIII столітті н. е.

17. Хорив — Ім'я одного з легендарних братів, котрі заснували Київ. Це ім'я, стверджував Забєлін, нагадує батька булгарських племен Куврата (Хорвата).

18. Либідь — Легендарна сестра засновників Києва Кия, Щека та Хорива. За сюжетом, дівчина була чудова, як травневе сонце. З усіх країн світу з'їжджались молоді лицарі, князі й королевичі просити її руки. Якщо вірити літописам, Либідь побралася з остготським королем Германаріхом, який володів Нижнім Придніпров'ям.

19. Миробог — Жрець святилища біля села Буші (Ямпільського р-ну Вінницької обл.) Надпис у храмі повідомляє: «Аз есмь Миробог жрець Ольгов».